Voor een bestand op verdichtingsprojecten langs het Kanaal in Molenbeek

Teken de petitie

De huidige gezondheidscrisis brengt niet alleen de ongelijkheden in de ruimtelijke plannen aan het licht, maar versterkt deze ook. Nieuwe initiatieven maken de openbare ruimte toegankelijker voor voetgangers en fietsers, maar de wijken aan weerszijden van het kanaal staan onder grote vastgoeddruk. Grootschalige bouwprojecten zijn gepland, tegen alle gezondheidsadviezen en de behoefte aan ademruimte in, en ondanks het advies van bewoners en lokale verenigingen die een einde vragen aan de speculatieve over-verdichting. De wijken aan het kanaal behoren nu al tot de meest kwetsbare, dichtste en minst groene wijken van Brussel.

De bestaande indicatoren versterken de huidige crisis voor de bewoners van Molenbeek. De volkswijken zijn het meest getroffen door Covid-19, met reeds rampzalige gevolgen voor de gezondheid en de sociaaleconomische situatie van de bevolking.

Daarom vragen wij om een bestand van vastgoedprojecten die onderworpen zijn aan regionale goedkeuringsprocedures, zodat dringende studies kunnen worden uitgevoerd voor de herziening van de projectbeoordelingscriteria, waarvan de noodzakelijkheid door de gezondheidscrisis aan het licht is gekomen. Om ook de inwoners en lokale instanties te raadplegen over de gevolgen van Covid-19 op hun leven en hun wijk, vragen wij :

  • de implementatie van een krachtdadig beleidskader op het gebied van burgerparticipatie, om het zo effectief, proactief en constructief mogelijk te maken voor de stedelijke ontwikkeling, met de huidige bewoners van onze wijken als deskundigen van het dagelijks leven. Voor vastgoedprojecten boven de 2.500 m² vragen we om een verplichte raadpleging van omwonenden en stadsgebruikers vóór het indienen van de aanvraag voor een bouwvergunning;
  • een visie op duurzame mobiliteit voor de wijken, waarbij zachte vormen voorrang krijgen;
  • de uitvoering van een duidelijke visie op de bescherming en de bevordering van de groene ruimte en de biodiversiteit, waarin elk nieuw vastgoedproject de verhouding van de groene ruimte per inwoner verhoogt.
  • Wij pleiten voor een realistische woningproductie, waarbij rekening wordt gehouden met de dichtheid en de behoeften aan openbare, voornamelijk sociale huisvesting.

De rol van de door burgers gekozen politieke vertegenwoordigers is om projecten tot stand te brengen die zowel de behoeften van de inwoners vervullen als de best mogelijke bescherming van hun gezondheid garanderen – niet om speculatieve financiële belangen te dienen.

Pour une trêve sur les projets de densification le long du Canal à Molenbeek / Voor een bestand op verdichtingsprojecten langs het Kanaal in Molenbeek

326 handtekeningen = 65% van doel
0
500

Dernières Signatures
326 Michel V. okt 27, 2020
325 Hiram B. jul 29, 2020
324 Michel B. jul 16, 2020
323 Rémy T. jul 15, 2020
322 sophia y. jul 08, 2020
321 Alexandre L. jul 07, 2020
320 Anne-Dominique B. jul 07, 2020
319 Annette M. jul 07, 2020
318 Olivier R. jul 07, 2020
317 Dorothée L. jul 07, 2020
316 Daniel F. jul 06, 2020
315 jasmina M. jul 06, 2020
314 Myriam C. jul 06, 2020
313 Alec I. jul 05, 2020
312 Claire R. jul 05, 2020
311 Alix V. jul 05, 2020
310 HOCQUET H. jul 04, 2020
309 Nicole V. jul 04, 2020
308 Bruno G. jul 04, 2020
307 Marie T. jul 04, 2020
306 Gitte V. jul 03, 2020
305 Jessica V. jul 03, 2020
304 Vinciane J. jul 02, 2020
303 Brigitte D. jul 02, 2020
302 Claude V. jul 02, 2020
301 Emmanuelle B. jul 02, 2020
300 François E. jul 02, 2020
299 Gérard M. jul 02, 2020
298 sebastien t. jul 02, 2020
297 beatrice d. jul 02, 2020
296 Veronica M. jul 02, 2020
295 Catherine V. jul 02, 2020
294 Ulla H. jul 02, 2020
293 Marianne H. jul 02, 2020
292 Didier d. jul 01, 2020
291 Juliette R. jul 01, 2020
290 Marie G. jul 01, 2020
289 Claire G. jul 01, 2020
288 Ian D. jul 01, 2020
287 Justine D. jul 01, 2020
286 gregoire b. jul 01, 2020
285 Isabelle C. jul 01, 2020
284 GIrte C. jul 01, 2020
283 Anne Chantal D. jul 01, 2020
282 Maxime g. jul 01, 2020
281 Mathilde C. jul 01, 2020
280 valérie a. jun 30, 2020
279 Soraya R. jun 30, 2020
278 Magda S. jun 30, 2020
277 Emilie H. jun 30, 2020